Lenes Group - Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás 

Cégünk 2400 hektár erdőt gondoz magántulajdonú, illetve tartósan bérelt területeken. (képek) Tevékenységünknek köszönhetően a faalapanyag szükségletünknek mintegy harmadát saját magunk termeljük.

A szigetszerű tömbökben elhelyezkedő erdőknek 60%-a természetszerű erdő, 40%-a ültetvény.

Erdőgazdálkodási munkáinkat a Nyugat-Magyarországi Egyetem szakértőinek segítségével végezzük.

A minél nagyobb famennyiség termelését a célszerű ültetvénygazdálkodással érjük el. Az extenzív művelés melletti gondos és időben elvégzett ápolási és tápanyag kijuttatási tevékenységünkkel, valamint szakmailag helyes klónok megválasztásával intenzív fanövekedési eredményeket tudunk elérni.(képek)

Lenes erdő Lenes erdő Lenes erdő Lenes erdő

A minél eredményesebb fatömeg előállítása ellenére nem vagyunk érdekeltek energiaültetvények és monokultúrák kialakításában, (képek) az erdőgazdálkodás valamennyi műveletét tekintve természetszerűen művelt gazdasági erdőből származó termesztett fafajokat hasznosítunk.

A tájidegen (invazív) fajokat letermeljük és helyettük őshonos fajtákat ültetünk. Tevékenységünkkel bizonyítjuk, hogy őshonos fajokkal éppen olyan eredményes gazdálkodás folytatható, mint a tájidegenekkel. (képek)

A gazdasági erdőterületeinket folyamatosan növeljük, ezzel megakadályozzuk a természetes erdőállomány fogyását.

A természetvédelmi szempontból előnyös erdőművelési gyakorlatunk elősegíti a biológiai sokféleség (bio diverzitás) visszaállítását és fenntartását, az erdőink biológiai, faji és genetikai sokféleségének a megőrzését és gazdagítását. (képek) A faállományunk szerkezetét olyan módon alakítjuk, amellyel lehetőségünk nyílik az erdőink ökológiai stabilitásának a fenntartására, az erdei ökoszisztémák önszabályozására és stabilizálódására.

Az erdőművelési munkálatokat igyekszünk a cégcsoportunkon belül elvégezni, ezzel garantálva, hogy a megfelelő időpontban és az erdőterületet kímélve legyenek a munkák elvégezve. A fakitermelésben több munkacsapatot is foglalkoztatunk. (képek)

A saját kezelésű erdőinkben a védett növényekkel borított területeken, a vegetációs időszakon kívül végezzük a munkálatokat. A munkálatok szervezésekor figyelembe vesszük, hogy azok elvégzését a költöző madarak megjelenése előtt, vagy elköltözésüket követően kezdjük meg. Gondos, szakszerű és környezettudatos munkavégzésünknek köszönhetően több nemzeti parkkal, hosszú és eredményes munkakapcsolatot tartunk fenn.

További információ: Lenes Erdő, info@lenes.hu tel./fax: +3679/566-110 

Vissza a hírekhez

Weblap készítés, webbolt, hálózatépítés